BB FASHION HOUSE

Nằm trong dự án thay đổi chuỗi nhận diện thương hiệu của BB fashion house, khách hàng lựa chọn phong cách nội thất cổ điển vintage Châu Âu.

  • Date:

    3/22/2014
  • Categories:

    decoration, hospitality
  • Client:

    BB fashion house

Click & Share the Love