2a3d759326d7d5898cc64
9bba2b1678528b0cd2433
53e5594e0a0af954a01b8
7744e7eab4ae47f01ebf5
596911cb428fb1d1e89e1
bea3630a304ec3109a5f7
d4e18e49dd0d2e53771c6
ea428ee0dda42efa77b52
0e9d3971753e8660df2f26
41773f9b73d4808ad9c527
89261fc4538ba0d5f99a31
b0e93f02734d8013d95c29
c47b27976bd89886c1c928
f3beba5bf614054a5c0530

DN house

Dự án nhà ở được thiết kế với phong cách hiện đại tối giản và tối ưu khă năng tiếp cận với môi trường sống xung quanh. Hệ mặt đứng với những logia trồng cây như 1 hệ màng lọc không khí và ánh sáng tự nhiên cho căn nhà. Ý tưởng vườn trên mái là Key design, như 1 là phối trên cao kéo thiên nhiên lên gần với con người.

  • Categories:

    housing
  • LOCATION:

    Doi Nhan .hanoi

Click & Share the Love